Mechanický Betlém, Horní Lideč

Ručně vyřezávaný pohyblivý betlém přibližuje nejzajímavější historické momenty, zvyky a původní řemesla na česko-slovenském pomezí. Betlémská scéna je umístěna na ploše 170 m², z toho samotný betlém má plochu 50 m². V betlému najdete 220 figur včetně 65 pohyblivých a více než 100 vyřezávaných staveb, které vyrobilo 14 mistrů řezbářů. Zážitek prohlídky umocňuje krátký dokument doprovázený hudbou Jiřího Pavlicy a jeho Hradišťanu. INFO