Jarcovská kula, Jarcová

Osamocená skála, Jarcovská kula (také Jarcovská gula) je tvořena pískovcovým skalním výchozem nalézajícím se nad levým břehem Vsetínské Bečvy asi 0,5 km jihozápadně od středu obce Jarcová v severovýchodním výběžku Hostýnských vrchů.