Zubří, jak bývalo...

Město Zubří – se znakem zubra ve svém štítě, netřeba mnoho představovat. Pro mnohé krajina metlami zaslíbená, dnes spíše výrobkům z gumy a hlavně HÁZENKÁŘŮM.

Městečku vévodí kostel, postavený roku 1788 na místě menšího dřevěného. Obec, zprvu asi lovecká osada, vznikla pravděpodobně na konci 13. století. První zmínku však máme až z roku 1310. Kdy je psáno, že lokátor – jakýsi Pertolt, má z příkazu tamního pána Bohuslava z Krásna, osadil ve vsi Zubří 40 lánů (1 lán představoval asi 9 ha polí). Jisto, jistě se také ví, že v obci stávaly hamry a huť na zpracování železné rudy, dodnes připomínané Hamerskými rybníky.
 
Asi největší pozitivní změnou, pro celé údolí Rožnovské Bečvy, bylo zprovoznění železniční tratě Valašské Meziříčí – Rožnov roku 1892. Lidé, z chudého kraje zpod Radhoště, mohli konečně využívat železniční spojení do továren ve VM, Frýdku či Ostravy.


Za první republiky pokračuje rozmach obce, kdy je rozparcelován panský velkostatek. Střed Zubří protíná nová hlavní komunikace, lidé si začínají stavět první rodinné domy na Poštovní a Rožnovské ulici a je rovněž vybudována měšťanská škola T. G. Masaryka. Roku 2002 se stává z obce Zubří město.

Zubří na pohlednicích