Židovský hřbitov v Karlovicích

Židovský hřbitov ve Velkých Karlovicích patří mezi ty menší a novodobější. Založen byl až v roce 1887 a do současnosti se zde dochovalo jen několik desítek náhrobků. Svého času zde bývali pohřbívání nejen Židé místní, ale také ti, pocházející z nedalekého okolí. Posledním pohřbeným tady byl v roce 1938 Alois Weiss. Na hřbitově stávala také márnice, kterou však za 2. světové války podpálili a zničili fašisté. Hřbitov je pietně chráněn dřevěným plůtkem.

Uvádí se nepřesně, že zde leží pochovaný i karlovský starosta židovského původu Salomon Reich, ten však údajně zemřel ve Vídni. (Neověřeno: jako první člen svého rodu byl pohřben nikoliv na místním židovském hřbitově, nýbrž v nově vybudované hrobce nacházející se na svahu, kde začíná údolí Miloňovka. V této hrobce je ještě pohřben PhDr. Alfred Reich, jeho bratr JUDr Oskar a dítě - neuvedeno).

V Karlovicích byla také synagoga, kterou využívali k modlitbám až do začátku druhé světové války židovští obyvatelé žijící přímo zde, ale i ze sousedních obcí. Salomon Reich ji nechal zřídit v největší místnosti svého domu, tzv. Reichova zámečku (dnes v areálu pily, čp. 970).

Obdobný židovský hřbitov stál i v Rožnově na Horních Pasekách, zřízený zejména pro židovské pacienty místních lázní. Ten však již nenajdete. Pomníky byly zničeny či rozkradeny a dnes na jeho místě stojí rodinný dům...

Židovský hřbitov, Velké Karlovice