Vsetín, jak býval…

Už kolem roku 1308 se uvádí městečko nazývané Setteinz s kostelem, mlýnem a hradem Freundsberg, tehdy v majetku templářských rytířů. Název Wssetin se objevuje v listinných dokumentech od roku 1396. 

Průmyslová revoluce přinesla do Vsetína bouřlivý rozmach průmyslu. Vyrostly tu zejména závody na zpracovaní kvalitního dřeva z buko-jedlových lesů, které byly hlavní devizou kraje. K prvním vsetínským továrnám patřil cukrovar, parní pily, továrna na sirky. Roku 1868 byly založeny sklárny.


Od počátku 70. let devatenáctého století se stal Vsetín významným střediskem průmyslové výroby nábytku z ohýbaného dřeva v továrnách firem "Jakub a Josef Kohn" a "Bratří Thonetové". Obě firmy patřily ve svém oboru ke světové špičce. 
 

Vsetínskou tradici výroby piva povznesl na vyšší úroveň „Parostrojní pivovar velkostatku Vsetín", později přejmenován na „Thonetovu pivovarní společnost Vsetín". Vsetínský pivovar na fotografii z roku 1885.

 V roce 1909 se stal Vsetín okresním městem a s hospodářským rozmachem rostl jeho význam. Roku 1885 bylo město spojeno s vnitrozemím železnicí, začala výstavba škol, nemocnice, městské elektrárny, vodovodu a dalších veřejných zařízení.

Pohlednice pocházejí z archivu pana Ing. Ivo Petra, www.fotohistorie.cz., který je laskavě poskytl. Děkujeme.

Vsetín na pohlednicích