Velké Karlovice

Hluboké pralesy, močály a odlehlost, dlouho bránily osídlení území dnešních Velkých Karlovic. Až někdy v polovině 17. století, započalo osídlování údolí. Původní osadu dosídlili Žerotínové – majitelé rožnovského panství, kteří roku 1714 založili obec Karlovice. 
Na území si rovněž dělalo nárok vsetínské panství, které však bylo v té době více rozvráceno válkami a nových osadníků tu nebylo. Spory však neustávaly, až musela rozhodnout samotná císařovna Marie Terezie, která rozdělila obec na Velké a Malé Karlovice.
V Karlovicích se velké oblibě těšilo salašnictví, které se udrželo dlouho do 19. století a drobná řemeslná výroba zejména ze dřeva, kterého bylo všude hojně. I proto tu vznikla roku 1827 malá sklárna. 
Velká změna nastala kolem roku 1842, kdy do Karlovic byl přizván židovský podnikatel a sklář Salomon Reich, kterému rožnovské panství slíbilo zavedenou sklárnu. Reich tu spustil hned tři sklárny (Karolinina huť 1862). Pro chudý kraj to bylo požehnání. 
 
Uveřejněné historické pohlednice pocházejí z archivu Ing. Ivo Petra – www.fotohistorie.cz, kterému tímto děkuji za ochotu.
 

Velké Karlovice