Valašské Meziříčí, dříve

Někdy se Valašskému Meziříčí pro jeho zachovalou architekturu říká Valašské Atény. A jindy zkráceně Valmez. Historické meziříčské náměstí bylo vyhlášeno roku 1992 městskou památkovou zónou. Celkem tu stojí 46 měšťanských domů zapsaných do seznamu KNP. Uveřejněné pohlednice pocházejí zejména z první třetiny 20. století.


Meziříčí vzniklo na levém břehu Rožnovské Bečvy. Na pravém břehu byla založena obec Krásno, roku 1491 povýšená na městečko. Přestože Meziříčí a Krásno měly po několik staletí společnou vrchnost, k jejich spojení v nynější Valašské Meziříčí došlo až v roce 1924.


V druhé polovině 16. století se město opevnilo kamennými hradbami - ty byly rozbořeny v polovině 19. století. V Meziříčí sídlilo od roku 1850 okresního hejtmanství, zřizovány byly střední a průmyslové školy. Zatímco v Krásně nad Bečvou zase průmyslové podniky, sklárny, továrny na hospodářské stroje, výrobu kůží, textilu, keramiky, klobouků atd.

Valmez na pohlednicích