Šverci a abšauři

K tématu mě přivedlo zajímavé čtení od kunčického písmáka Antonína Pustky o pašerácích. Šverci (pašeráci, z něm. Schwaerzer) byli horalé, kteří z Polska pašovali sůl a později koně, z Uher zejména tabák. Pohybovali se většinou ve skupinách, chodníčky přes „zadní hory“. Hranice hlídali abšauři, dnes bychom je nazvali finanční stráž.

 * Podle nařízení z roku 1704 se pašování trestalo zabavením zboží a peněžitým trestem 5 zl. za každý funt kontrabandu. Mnohdy pašerák vyfasoval i tělesný trest. Zákon pamatoval také na udavače - ten kdo ohlásil pašeráka anebo toho, kdo bez povolení tabák přechovává, mohl počítat s tím, že mu připadne plná třetina zabaveného zboží.

Pověst o Bílém Kříži
Přenášení tabáku z Uher bylo velmi výnosným obchodem a to se tak rozmohlo, že si toho povšimly tehdejší úřady a stezku daly hlídat. Stezku hlídali jägři. Jägři šverce chytali, tabák jim sebrali, odvedli je do Frýdku, kde mimo bití byli ještě pokutováni. A aby se hlídkám jägrů vyhnuli, obcházeli stezku někde tam kde je dnes Bílý Kříž.

Postupně jägři obsadili hlídkami celou beskydskou hranici. Tak se stalo, že jednou zastoupil jägr cestu celé tlupě pašeráků v místě nynějšího Bílého Kříže, ti se na jägra vrhli a ubili ho aby je neprozradil.Na místě taky jägra pochovali. Na tomto místě jeden šverc vytesal kříž ze smrkového dřeva, který byl daleko viditelný.

V Beskydech a na Valašsku to byli Portáši - zemský bezpečnostní sbor, který měl na starosti ochranu průsmyků, hranic, později země a bezpečnost v příhraničí.Kromě toho portáši potírali pytláctví, chytali odvedence, kteří nepřišli k odvodu, doprovázeli vojenské oddíly, vodili zločince k soudům, do vězení, pronásledovali pašeráky tabáku a soli. Scénka o Portášoch je z roku 1925.

Pašeráci - A. Pustka