Starý Jičín

Zřícenina hradu se monumentálně tyčí na osamoceném kopci nad stejnojmennou obcí. Cestu ke zřícenině hradu započneme u bývalého zámečku (dnešní přestavbou připomíná spíše školu). Dřevěným krytým schodištěm vystoupáme od fary ke kostelu sv. Václava a dále turistkou až k hlavní bráně. 
Starý Jičín
Z dřívější fortifikační stavby již mnoho nezbylo, tak dojem hradu alespoň nahrazuje zrekonstruována věž při hlavní bráně, která slouží jako pokladna a menší občerstvení. Věž zároveň má úlohu vyhlídky do kraje kolem Moravské brány, Oderských vrchů či Beskyd.
 
Škoda jen bezprizorní zříceniny, kterou zub času a neochota odpovědných lidí pomohly do stavu, ve kterém se nachází.

Když se projdete městečkem, tak možná narazíte na raritku - katovský sloup. Starý Jičím měl přiznané nižší hrdelní právo a k němu se i váže tento pranýř. Naleznete jej naproti čp. 72. v kamenné zídce.

Video: Pálení čarodejnic Starý Jičín
Zpět na
HRADY A ZŘÍCENINY

 

Starý Jičín