Pulčínské skály

Pulčínské skály - zkrátka "Pulčiny" jsou nejen největším pískovcovým skalním městem v moravských Karpatech, ale také kolébkou trampingu. Skalní město je tvořeno samostatnými skalisky, skalními bloky a plotnami, skalními stěnami vysokými až 20 metrů.

Hrad ve skalách
Ve středověku stál na nejvyšším bodě skal hrad, jehož nepatrné zbytky je možno rozeznat i po mnoha staletích. Jsou to především stopy po ukotvení dřevěných konstrukcí a zdí. V 17. a 18. století se ve skalách ukrývali pronásledovaní protestanti, zbojníci z blízkého okolí i obyčejní lidé v dobách krvavých kuruckých nájezdů z blízkých Uher.

Skalní labyrynt
Chcete-li se seznámit se všemi zajímavými útvary Pulčínských skal, je nutno na plochém vrcholu kopce Hradisko opustit značenou turistickou trasu. Dáte-li se vpravo, přijdete do zaříznuté kaňonovité deprese s výskytem četných jeskynních výklenků a pravidelně omezených prostor, které nesou charakteristický lidový název Izby. Dáte-li se pro změnu vlevo, dojdete k 18 m vysoké, strmé až převislé stěně, pod níž je mohutné kamenné moře. 

Jeskyně
Nachází se zde rovněž dvě puklinovité jeskyně, z nichž ta delší je průlezná a dosahuje délky téměř 50 m.

Ledopády

Na Pulčiny se můžete vydat i v zimě. Nejlépe koncem února - začátkem března se objevují ve skalách kouzelné ledopády. Turistické ukazatele Vás k nim zavedou.
Zpět na PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Pulčínské skály