Ponocný na Valašsku

Určitě si ještě z pohádek v dětství pamatujete na ponocného, který chodil v noci po návsi a odtroubil půlnoční hodinu. V době, kdy ještě nesvítilo pouliční osvětlení, nebyly hlásiče požárů a po ulicích nejezdilo auto s nápisem „Pomáhat a chránit“, měli ponocní za úkol držet stráž v obci v době, kdy všichni ostatní obyvatelé spali. Upozorňovali na požáry a jiné nepředvídatelné či mimořádné události v obci.  
K tomuto účelu býval ponocný vybaven rohem, na který v případě poplachu zatroubil. Obvykle také nosil nějakou vhodnou ruční zbraň na svoji vlastní obranu - hůl, čakan, halapartnu. V noci ponocný obcházel svůj rajón a dbal na pořádek a klid.

Řemeslo ponocného oživili Ogaři z Rožnova, video:

Ponocný