Malíř František Podešva

Akademický malíř František Podešva - Malíř, kterému učarovalo Valašsko

Ač úspěšný redaktor a uznávaný malíř se v závěru 30. let spolu se svou chotí, spisovatelkou Marií Podešvovou a dcerami Dagmar a Evou stáhl do ústraní a trvale se usadil na Valašsku - na Soláni, odkud pocházela rodina jeho otce. Věnoval se malbě figurálních výjevů, zátiší, portrétů a výjimečně i krajin, zabýval se kresbou, volnou i užitou grafikou, časopiseckou a knižní ilustrací a monumentální malířskou tvorbou do architektury. (1893-1979).

Zajímavý dokument se dochoval o malíři z roku 1943.

F. Podešva