Kostel, kterého bylo fakt škoda

Poblíž Frenštátu v obci Tichá stával ještě před padesáti lety starý dřevěný kostel s nepřehlédnutelnou věží, postavený údajně kolem roku 1510. Poprvé jsem vyobrazení kostela uviděl na pohlednici od malířky Zdenky Vorlové – Vlčkové  (1872-1954) a hned na to jsme natěšení vyjeli do Tiché. Obec jsme projeli křížem krážem, ale po dřevěném kostele ani tuchy. Nakonec nám místní sdělili, že původní kostel vyhořel a že stával na místě dnešní stavby. Na upomínku byla ze zachráněných zbytků dřeva postavená malá zvonička ve tvaru původní věže kostela. Dnes již stojí na hřbitově její replika.

 Dřevěný kostel sv. Mikuláše představoval pozoruhodnou a nepřehlédnutelnou dominantu obce. Byl postaven celý ze dřeva, údajně bez jediného hřebíku a jen s pomocí dřevěných kolíků. Měl mohutnou, do výše zúženou věž, zakončenou kvadratickou hlavou s dvoupatrovou cibulovou střechou, téměř čtvercovou loď a v přízemí dřevěný ochoz. Vnější strany i střecha byly pokryty šindelem.

 Po konstruktivní stránce byla zajímavá věž, s poměrně mohutnou hlavou, na jejíž střešní jehlan byly nasazeny dvě barokní cibulovité báně. Dekorativním vyřezáváním byly zdobeny spodní konce prken, kterými byla zvonice zevně šalována. Kostru věže netvořily čtyři, jak bývalo obvykle zvykem, ale šest ukloněných trámů – štenýřů.

Podrobné povídání o historii kostelíka najdete na:
https://fticha.webnode.cz/dreveny-kostelik/o-vzniku/

Kostel v Tiché