Ke Karlovskému fojtství

Donedávna jsem znal jediné Karlovské fojtství a to v rožnovském skanzenu. Jedná se však jen o kopii, to pravé Karlovské fojtství se nalézá už přes 200 let ve Velkých Karlovicích - Bzové. Najdete jej nedaleko středu obce, ve směru ke Karolínce. Na první velké odbočce odbočíte doprava a kolem areálu pily dojedete k samotnému fojtství na okraji údolí Bzové.
Z kopca do kopca - Karlovské fojtství

Na svoji dobu výpravná patrová stavba s pavlačí byla podstavená roku 1793 tehdy vyhlášeným tesařským mistrem Janem Žákem z Hážovic. Jedná se vlastně o větší zemědělskou usedlost / statek s obestavěným dvorem, který obepínají do obdélníku okolní hospodářské budovy.
Z kopca do kopca - Karlovské fojtství
Fojt – obecní zástupce vrchnosti přes týden, stejně jako ostatní pracoval, a na úřadování nebylo času.  V neděli po obědě sezval zástupce poddaných do velké šenkovny v přízemí a rozdělil práci / robotu, vrchností udělenou.  Sám robotu nevykonával.

Traduje se: Fojti okolní robot nemívali, ale jezdívali vrchnosti každý rok do Rakous pro víno a odváděli 2 jeřábky.

Z názvu "šenkovna" vyplývá, že fojtství rovněž sloužilo jako tzv. putyka. Nebyla to veřejná místnost, ale fojt tu prodával pivo, víno, gořalku v uzavřených lahvích, příp. tabák a cigarety. Sloužila i na konání zábav, které čas od času fojt pořádal.

Dědičný úřad fojta byl sice v polovině 19. století zrušen, ale rodině Borákově, která ve dvorci hospodaří od roku 1876, se dodnes přezdívá fojti. Rodina na statku stále hospodaří.
Z kopca do kopca - Karlovské fojtství

Karlovské fojtství