Když teče voda po mostě…

Mimoúrovňové křížení vodních toků najdeme porůznu v krajině, zejména jako přívod vody, např. k mlýnskému náhonu. Kdo se pohybuje kolem Rožnovské Bečvy, tak si jistě povšimnul u dolního splavu pod Bučiskama počátku náhonu. Tady Bečva napájí Zuberský náhon, který dál prochází kolem Gumáren v Zubří a po necelých 5 km se ve Stříteži opět vrací do Bečvy.

Zpátky k naší technické zajímavosti, pan spisovatel Sobotka k ní praví: V lokalitě bývalé Zuberské kolonie se Zuberský náhon kříží mimoúrovňovou křižovatkou se Starozuberským potokem, voda Zuberského náhonu tedy protéká pod Starozuberským potokem. Řečiště Starozuberského potoka má v tomto místě stěny z opracovaného kamene, dno kryté betonem a vydlážděné kameny. Voda náhonu volně protéká pod dnem potoka. Vyzdění Starozuberského potoka má při pravém břehu u dna otvor pro nalepšení stavu vody v náhonu.

Technickou památku naleznete mezi obcemi Rožnov a Zubří. Pod zahrádkářskou kolonií - viz mapka.

Vodní most