Kamenný potok v Tiché

Ve svahu nad obcí Tichá se ukrývá zajímavá přírodní památka - Kamenný potok. Je tvořen usazeninami vápence a odborně se nazývá travertinová kaskáda. Za staletí již v některých místech vyrostl na obdivuhodný val vysoký až 70 cm. 
Sladkovodní pramen vyvěrá ve studánce nad kaskádou - vápenec se usazuje na trávě, mechu a okolo toku a tím se stále koryto potůčku zvyšuje.
 
Pověst o vzniku pramene
"Apolénka, dívka v rozpuku, čerstvě zamilovaná, neměla po poledni doma stání. Srdce ji táhlo za milým Fanušem, který stahoval dřevo v Hůrce. I vyběhla s bandaskou bileho kafe do kopca, kde mezi vzrostlými stromy zahlédla svého milého. Přes praskání větví a dupot koně se lesem neslo: „Fanúšku, Fanúšku, idu za těbú!"
Synek se otočil za hlasem, povolil oprať, kůň se rychle pohnul a s ním i svázané kmeny. Než František stačil odpovědět, nohy se mu podlomily a přes tělo se překulilo dřevo. „Un mi tam upadnul, kůň přes něho..." volala vyděšeně Apolénka.
Volání se neslo údolím a sousedé se začali sbíhat do hory. Synkovi již nebylo pomoci. Apolénka sedla na pařez, přes slzy neviděla. Srdíčko jí nedovolilo sejít dolů do dědiny. Tolik Apolénčiných slz stékalo do mechového korýtka, že pramen dodnes nevysychá."
Zpět na PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Travertinová kaskáda