Horní Bečva, jak bývala…

Nejstarší písemná zmínka o Horní Bečvě je z roku 1659 v gruntovní knize Valašského Meziříčí. V urbáři z roku 1676 se již vede jako samostatná obec mající 103 domků se 1385 obyvateli. Živili se kácením a dovážením dřeva, sbíráním hub, borůvek a malin, výrobou šindelů, dřevěného nádobí a chovem ovcí.

Duchovní správa byla zřízena na Horní Bečvě roku 1792. V témže roce byl postaven kostel zasvěcený svatým mučedníkům Janu a Pavlu a zřízena fara, v níž bylo zahájeno školní vyučování. Do té doby chodily děti do školy v Hutisku.

Obec změnila stavba nové státní silnice s ním spojené s regulací toku Bečvy. Pro charakter obce na rekreační přispěla i výstavba přehrady  - tehdy zvaná  „Přehrada u Macešků“, která byla vybudována v letech 1933-1944.

Horní Bečva na pohlednicích