Historická Zašová - klášter

Řád trinitářů přišel do Zašové po roce 1722, kdy se datuje zakládací listina kláštera. Kromě císařského povolení smlouva obsahovala závazek hraběte Karla Jindřicha ze Žerotína předat trinitářům dosud nedokončený kostel v Zašové, dokončený r. 1725. Klášter byl zrušen v rámci josefínských reforem v r. 1782.
Zašova, klášter
 Budovy kláštera byly postupně využity pro školu a posléze i pro první gobelínovou manufakturu, kterou v obci založil akad. malíř Rudolf Schlattauer.

 V r. 1901 klášterní budovy zakoupil Ústav sv. Josefa z Ostravy a zřídil zde útulek pro osiřelé a postižené dívky. V r. 1911 byla vystavěna soukromá dívčí škola, která působila až do r. 1948. Klášterní objekty dnes využívá Ústav sociální péče.

Zašová - klášter