Hamr v Čeladné

Dnes již pomalu nevíme co znamenají výrazy, stoupa, hamr, krevel. I pod pojmem železná huť si představíme velké železárny. Historii těžby a zpracování železa vám může osvěžit příběh obrazu huti v Čeladné namalovaný malířem Zdeňkem Kurečkou.  https://blog.kurecka.com/page/4/

Součástí zpracování rudy bylo prvotní rozdrcení horniny v tzv. stoupách – drtičích poháněných vodní silou. Ruda se tavila v dřevouhelné vysoké peci a pak dále se surové železo kladivy hamru vylepšilo skujňováním ve svářkovou ocel.

Na Horní Čeladné pracovala huť s vysokou pecí, dvěma hamry, drátovnou a slévárnou.

Z tehdejšího komplexu nezbylo dochováno téměř nic. V terénu jsou vidět jen kamenné a betonové základy budovy a zřejmě dlouhé ohradní zdi.

Železárny v Čeladné