Tkalci na Frenštátsku

Tkalcovství mělo na Frenštátsku velkou tradici a bylo vítaným zdrojem příjmů. Později ruční tkalcovství začaly vytlačovat tkalcovské manufaktury, které vedly k postupnému zániku ručního tkalcovství.

Průmysl Frenštátu se počal rozrůstat. První větší mechanickou tkalcovnu založil roce v roce 1820 Josef Bumbala, další tkalcovnu v roce 1840 Valentin Kostelník a v roce 1845 František Křenek. V blízké Tiché vyrostla v roku 1866 tkalcovna Josefa Parmy.

Přesto ještě začátkem 20. století pracovalo na Frenštátsku asi 350 ručních stavů. Článkem o historii tkalcovství Vás chci navnadit do
frenštátského muzea, kde mimo jiné je pěkná expozice o tkalcích - Člunek zpívá.

Pro doplnění přikládám ukázku tkalcovského stavu z Podkrkonoší, kde stejně jako na Frenštátsku, se tkalcovstvím v 19. století živila většina obyvatel.

Tkalcovství