Dřevěný kostel v Kunčicích

O to, že v Kunčicích pod Ondřejníkem mají dřevěný kostelík se zasloužil Ing. Šebela – tehdy ředitel Báňské a hutní společnosti v Ostravě. Pravoslavný kostel z přelomu 17. a 18. století původně stával v obci Hliňanec u Čiňadova na Zakarpatské Ukrajině. Zchátralou stavbu nechal rozložit, naložit do vagónů a převést na své letní sídlo do Kunčic. V roce 1931 byl kostel opraven a nově přesvěcen.
Z kopca do kopca - Kunčice pod Ondřejníkem
Dřevěný kostelík najdete necelý kilometr od železniční stanice směrem z Kunčic pod Ondřejníkem na Čeladnou (po modré či žluté turistce za tratí).
Z kopca do kopca - Kunčice pod Ondřejníkem
V interiéru kostela na vás trochou exotiky dýchne bohatě vyřezávaný ikonostas se třemi vchody, uprostřed s tzv. carskými vraty, který je dokladem řeckokatolického vysvěcení.  Na ikonostasu jsou ikony řazeny do pěti pater. Nahoře jsou výjevy ze Starého zákona, pak jsou obrazy dvanácti apoštolů, ve třetí řadě jsou výjevy z Nového zákona, v další řadě pak patron kostela sv. Mikuláš, Bohorodička, Kristus učitel a archanděl sv. Michael. Úplně dole jsou dvě ikony - vlevo je Abrahám, který chce obětovat jediného syna Izáka. Na druhé ikoně je svatá rodina na útěku do Egypta před Herodem.
Z kopca do kopca - Kunčice pod Ondřejníkem
Kostelíku dominují tři stupňovité věže. Obvod lodi tvoří ochoz s vyřezávanými sloupky. Kolem kostela je urnový háj. Kostel bývá obvykle uzavřen, mimo nedělní mši (10.45 hod).

Kostel v Kunčicích

Tato fotogalerie je prázdná.