Čertův Mlýn

Povídaček o čertech není nikdy dost. Tož před dávnými časy… Pověst naleznete pod článkem. 
Někteří si však ty divné díry a skály na Čertově mlýně vysvětlují jinak. Prý se ve skutečnosti jedná o ukázku odsedání bloků tzv. godulského pískovce.
 
Nejsnazší cesta k vrcholu Čertova mlýna, vysokého 1206 m n. m., je ze sedla Pusteven, bratru 3 km. Horší až zjistíte, že poslední kilometr je zprudka do kopce – celkové převýšení činí cca 300 m.
Na vrcholu, mimo několika z kamínků postavených “hradů“, moc k vidění není. Když však sestoupíte pár desítek metrů ze svahu, mimo značenou turistku, dostanete se mezi skalní bloky.
Z kopca do kopca - Čertův mlýn
Nejznámější útvarem je tzv. čertův stůl. Jedná se o mohutnou kamennou desku, která váží úctyhodných 6,5 tuny. Stojí na dvou pravidelných kamenných soklech. Jeho podoba, která opravdu připomíná stůl, vyvolává dodnes mnoho otázek a dohadů.
Z kopca do kopca - Čertův mlýn
Pověst o Čertově mlýně
Před dávnými časy bydlila pod starou hutí selka s jedinou dcerou. Tato byla již při letech, a proto chasa málo si jí všímala, takže jednou mrzutě pronesla "Kdyby sám čert přišel, hned bych ho chtěla". Brzy poté přišel na přástky v té chalupě myslivecký mládenec, který hned kolem domácí dcery se měl, matka však řekla, že myslivci nemají žádného domova. Zdráhala se dáti mu dceru za ženu, ale když vychloubal se bohatstvím svým, dceru mu konečně slíbila. Stanovila si jedinou podmínku, aby do osmačtyřiceti hodin tam na vrchu vystavěl mlýn, aby se v něm hned mohlo mlít. Při tom zůstalo.
 Druhého dne k nim přišel starý strýček, který sotva uslyšel, co se stalo, zachmuřil svou tvář a hned se pokřižoval. Jen se otázal - "nepodívali jste se mu na nohy, neměl snad koňské kopyto?". 
 
A vypravoval, jak od rána již po Bečvách starý žebrák jakýsi chodí a všechny kohouty skupuje. I radil jim, aby si jednoho kohouta dobře uschovali. A tak se stalo, že když žebrák ten skutečně i k nim přišel, řekli, že nedávno kohouta zabili. Žebrák se zaškaredil a odešel pryč. Čas docházel, myslivec stavěl mlýn a dílo se mu dobře dařilo.
 Když pak nastal druhá noc a mlýn již byl téměř hotov, zakokrhal brzy po půlnoci kohout, kterého selka na střechu stavení vysadila. Tu čert, který právě nesl velikou skálu na zádech řetězy opásanou, upadl s kamenem a moc jeho byla zlomena. Skála ta pak do dneška leží pod horou a jsou v ní čertova záda a čertovy řetězy vytlačeny.
 
Trasa: PUSTEVNY - MARTIŇÁK - PUSTEVNY
Pro ty, kterým kilometry v nohách nedělají potíže, doporučuji sejít z Čertova Mlýna až ke chatě na Martiňáku a okruhem se vrátit v mírném stoupání zpět na Pustevny. Trasa měří cca 17 km / 5-6 hod chůze.
 
Trasa: PUSTEVNY - MARTIŇÁK - HORNÍ BEČVA
Pokud se na Pustevny vyvezete autobusem, tak doporučuji sejít z Martiňáku až na Horní Bečvu. Turistka Vás vyvede kousek pod hotel Valaška. Trasa měří cca 13 km / 4 hod chůze. Dále pak autobusem ...
 
Asi nemusím moc připomínat, že zdejší kraj je borůvkami - po našem "haferami" obsypaný. Tak dobrou chuť.
Zpět na
PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI

Čertův Mlýn