Čertovy skály nad Lidečkem

Čertovy skály leží na levém břehu řeky Senice, vedle hlavní cesty i železniční tratě ze Vsetína do Horní Lidče a jsou z obou dobře pozorovatelné. Zaparkovat můžete na okraji Lidečka na vyhrazeném parkovišti. Odtud je to ke skalám, co by kamenem dohodil. Celá procházka může trvat cca 1 hod.
 
Celý skalní masiv má dvě poměrně odlišné tváře. Ze strany od řeky, resp. od cesty představuje bizarní skalní útvar vyzývající ke skalolezení, z turistického hlediska neprůstupný. Z druhé odvrácené strany jde kolem něj chodník, nad který vyčnívají pouze několik metrů vysoké skalní věžičky a ze kterého je možno v mnoha místech přímo vystoupit nad skalní stěnu a dívat se do údolí Senice. V tomto smyslu jde o jakousi romantickou procházku malým skalním městem. Obě dvě strany skal - byť zcela odlišně - jsou zároveň velmi vděčné pro oko fotografa.

 
Pověst o čertisku v Lidečku
Pověst říká, že čert slíbil, aby získal dívku Rozinu za nevěstu. "... speš než rano kohút zakokrhá", obrátit tok říčky Senice "... aby tékla hore Lidečkem.
 
" Čerti jako kupci skoupili večer všechny kohouty ze vsi, jen jedna chudá, ale o to chytřejší babička kohouta neprodala a schovala ho pod necky. "A sotva slunko zašlo za hory, vyrojil sa krdél čertů a ti s velikým ponáhláním ložili kameně na sebě v mohutnú hráz, která měla obrátiť tok potoka. Už nésl za pustého chechtotu sám Satan poslední kameň, když sa z babiččinej chalúpky ozvalo kokrhání kohúta. Čertisko zařvalo, pleščilo šutřiskem do potoka a všeci rohatí sa za strašného klení a smradu ztratili." A tak chudobná babička zachránila Rozinu, která jistě pak už zůstala na ocet, když si ani čerta nezískala (zdroj - ČSOP).

Zpět na PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI