Vodopády Satiny Malenovice

Vodopády na potoku Satina v rekreačně využívaném údolí pod Lysou horou, někdy zvané též Ondrášova dolina. Říčka Satina zde vytváří asi 1 km dlouhou skalní soutěsku až 15 m hlubokou s mnoha romantickými i pozoruhodnými zákoutími. Najdeme tady několik peřejí, obnažené skalní prahy a dokonce několik vodopádů.