(Ne)zapomenutá Tesla

10.02.2014 12:35

Z lázeňského městečka se vznikem Tesly stalo moderní město s rozvinutou infrastrukturou. Počet obyvatel se od roku 1949 do roku 1989 zvýšil téměř šestinásobně a Tesla ovlivnila mnohé oblasti života ve městě, především oblast intelektuální. Výrazně se zvýšila vzdělanostní úroveň obyvatel. A město Rožnov se například v devadesátých letech stalo prvním městem v republice, které mělo vlastní kabelový rozvod, což byl významný a hmatatelný přínos pro jeho obyvatele,“ vyjmenoval rožnovský místostarosta Václav Mikušek, který, podobně jako tisíce dalších Rožnovanů, také v Tesle působil.
Tesla
„Po roce 1990 došlo k rozpadu Tesly. Naštěstí pro město i pro průmysl řada schopných a odborně fundovaných lidí v Rožnově zůstala a na základech Tesly vybudovali nové podniky, které tvoří ekonomické zázemí pro celé město. A to je určitě jeden z důvodů, proč můžeme říci, že Tesla je nejen (NE)zapomenutá, ale také nezapomenutelná“.

 V pondělí 10. února 2014 v 15 hodin byla v prostorách Sušáku otevřena výstava s názvem (Ne)zapomenutá Tesla, věnovaná někdejšímu největšímu průmyslovému podniku našeho města. Otevření výstavy předcházela beseda všech zájemců o toto téma v Janíkově stodole.

(Ne)zapomenutá Tesla