Domoracké louky 

Tady na podmáčených loukách kvete obvykle na konci května prstnatec májový - jeden z ohrožených a chráněných vstavačů.