Arboretum a botanická zahrada Dolní Kamenárka, Štramberk 

Naleznete zde mokřadní a suchomilné vegetace, řadu ohrožených a chráněných druhů rostlin a živočichů a na skalách neohrožené místní horolezce… Současná plocha nově založené zahrady je téměř deset hektarů, první výsadby zde proběhly v roce 1999.